Đây là dịch vụ định hướng nghề nghiệp và quản lý sự nghiệp dành cho các cá nhân đang phân vân, băn khoăn và bị mất phương hướng khi đi tìm kiếm, theo đuổi và phát triển nghề nghiệp của mình.

Và nếu bạn đang rơi vào tình trạng trên, bạn nên đặt dịch vụ một trong số các Coach hiện có của chúng tôi nhé. Bạn hãy vào phần Dịch vụ và chọn Coach để cùng đồng hành với họ nhé.