Dịch vụ này sẽ đi trực tiếp vào các nghề nghiệp cụ thể và các chuyên gia trong cùng lĩnh vực ngành nghề đó sẽ dành thời gian để

  • Định hướng nghề nghiệp cho bạn
  • Đưa ra những lời khuyên và sự lựa chọn bằng thực tế công việc
  • Giúp bạn có phương hướng giải quyết vấn đề với tầm nhìn xa hơn bằng sự trải nghiệm của họ
  • Là người bạn lớn về công việc cho bạn

Hãy đừng ngần ngại mà đặt cuộc hẹn với họ nhé, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian cho sự gặp gỡ giữa các bạn hiệu quả nhất.